Post Categories E8 polski

Ortografia pod choinkę

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/ortografia-pod-choinke-2/"></div>Arkusz egzaminacyjny „Ikar”<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt...
Post Categories E8 polski

Poświętujmy z Mikołajem

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/poswietujmy-z-mikolajem/"></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis...
Post Categories E8 polski

Listopadowy zestaw zadań

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/listopadowy-zestaw-zadan/"></div>Teksty literackie Teksty nieliterackie<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on...
Post Categories E8 polski

Straszna, straszna… gramatyka!

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/straszna-straszna-gramatyka/"></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis...
Post Categories E8 polski

„Dziady” cz. II

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/dziady-cz-ii/"></div>Zestaw powtórkowy online Powtórka CKE z rozwiązaniami Zestaw egzaminacyjny z kluczem<!--...
Post Categories E8 polski

Fonetyka

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/fonetyka-3/"></div>Fonetyka jako nauka o głoskach. Podstawowe pojęcia. Jak powstają głoski? Głoski...
Post Categories E8 polski

Interpunkcja ratuje życie!

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/interpunkcja-ratuje-zycie/"></div>Eduelo<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis...
Post Categories E8 polski

Opis obrazu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://szostka.edu.pl/opis-obrazu/"></div>Podręcznik str. 36 Lista 35 najsłynniejszych obrazów<!-- AddThis Advanced Settings above...