Zasady tworzenia imiesłowów:
1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,
2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,
3) imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy) – od czasowników dokonanych,
4) imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc) tworzy się od czasowników niedokonanych.

Ćwiczenia w rozpoznawaniu imiesłowów

Ba

Zadania twórcze

 1. Jesteś policjantem. Napisz raport, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.
 2. Jesteś śpiewaczką operową. Napisz wpis na blog dotyczący ostatniego występu, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.
 3. Jesteś dziennikarzem. Napisz relację z meczu, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.
 4. Poszukujesz inżyniera do nadzorowania prac na budowie Legolandu w Swoszowicach. Napisz ogłoszenie. Użyj 11 imiesłowów przysłówkowych, podkreśl je i określ ich rodzaj.
 5. Napisz sprawozdanie z przebiegu zawodów sportowych. Użyj 11 imiesłowów przymiotnikowych, podkreśl je i określ ich rodzaj.
 6. Napisz streszczenie dowolnego filmu. Użyj 8 imiesłowów z przeczeniem „nie”, podkreśl je i określ ich rodzaj.

Imiesłowowa kuracja odchudzająca

Podane zdania przekształć w wypowiedzenia z imiesłowami. Jeśli się nie da, wyjaśnij przyczynę.

 1. Po ostatnim egzaminie odetchnął z ulgą.
 2. Kiedy o tym usłyszałem, wypuściłem gazetę z rąk.
 3. Zawsze lubiłem ludzi, którzy dotrzymują słowa.
 4. Powtórzyłam lekcje, gdy jechałam do szkoły.
 5. Przeczytałem to opowiadanie, gdy jechałem do babci.
 6. Wykorzystałem ogólne zamieszanie i wymknąłem się z sali.
 7. Kiedy wróciłem z próby, byłem całkiem wyczerpany.
 8. Ciekawa jest historia, która wiąże się z naszym miastem.
 9. Kiedy biegł korytarzem, nie zauważył rozlanej herbaty.
 10. Kiedy usłyszał o sprawdzianie, gazeta wypadła mu z rąk.
 11. Nagle usłyszałem cichy głos , który dochodził zza drzwi.
 12. Włosy, które opadały jej na ramiona, zasłaniały twarz.
 13. Kiedy wrócił ze szkoły, usiadł przed telewizorem.
 14. Kiedy odrabiałem lekcje, zadzwonił telefon.
 15. Po przeczytaniu książki doszedłem do wniosku, że jest ciekawa.
 16. Gdy myślałem o filmie, przypomniała mi się pewna zabawna historia.

Interaktywny sprawdzian

Wordwall

Blooket