1. Rozprawka to tekst argumentacyjny.
 2. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. teza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. wniosek
 3. Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. hipoteza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  4. wniosek
 4. Pamiętaj, że przykład to nie argument!
 5. Pamiętaj, że argument bez rozwinięcia się nie liczy!
 6. Pamiętaj, że wniosek musi wypływać z rozważań!
 7. Pamiętaj, że wniosek nie może być powtórzeniem tezy!

Sprawdź się!

Rozprawka z hipotezą – str. 217

 1. Czy „Zemsta” powinna figurować na liście lektur szkolnych?
 2. Czy komizm „Zemsty” bawi także dziś?
 3. Czy Papkin jest postacią zabawną czy tragiczną?

Kryteria oceny strona 9