Określamy rodzaje głosek

 1. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne (wiązadła głosowe)
 2. Głoski ustne i nosowe (języczek, jama ustna i nosowa)
 3. Głoski twarde i miękkie (język i podniebienie)

Wierszyki pomocnicze:

Głoski bezdźwięczne:

Hej! Starszy sierżant pan Felek Sztabowy

Kupił chorążemu Kiełbasie Piotrowi

Ćwierćkilową torbę firmowych

Cukierków czekoladowych.

Głoski nosowe:

Maminsynek miał nową niańkę.

Głoski miękkie:

Głoska miękka albo ma kreseczkę nad literą,

Albo dodatkowym „i” się podpiera.

(źródło: A. J. Częścikowie, Gramatyka, co z głowy nie umyka)

Upodobnienia fonetyczne

 1. Upodobnienia wsteczne i postępowe
 2. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie
 3. Utrata dźwięczności na końcu wyrazu

Jak akcentujemy wyrazy?

 1. Najczęściej akcent pada na przedostatnią sylabę.
 2. Trzecią sylabę od końca akcentujemy, gdy:
  1. mamy do czynienia z 1. i 2. os. l. mn. czasowników w czasie przeszłym,
  2. chodzi o liczebniki zakończone na -set lub -sta,
  3. używamy wyrazów pochodzenia obcego zakończonych na -yka lub -ika,
  4. w trybie przypuszczającym (l.p. oraz 3 os. l. mn.)
 3.   Czwarta sylaba od końca jest akcentowana w 1. i 2. os. czasowników w trybie przypuszczającym.
 4. Ostatnia sylaba jest akcentowana w skrótowcach i w niektórych rzeczownikach z przedrostkami arcy-, wice-, eks-.

Test online