Fonetyka jako nauka o głoskach. Podstawowe pojęcia.

Jak powstają głoski?

Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

O dźwięczności głosek decyduje ułożenie wiązadeł głosowych. Napisz krótką instrukcję!

Hej! Starszy sierżant pan Felek Sztabowy

Kupił chorążemu Kiełbasie Piotrowi

Ćwierćkilową torbę firmowych

Świetnych cukierków czekoladowych.

Głoski ustne i nosowe

O nosowości głosek decyduje ułożenie języczka, umożliwiającego dostęp do jamy nosowej. Napisz krótką instrukcję!

Maminsynek minową niańkę.

Jak rozróżnić głoski miękkie i twarde?

O dźwięczności głosek decyduje ułożenie języka, unoszącego się w kierunku podniebienia miękkiego. Napisz krótką instrukcję!

Głoska miękka albo ma kreseczkę nad literą,

Albo dodatkowym „i” się podpiera.

Określamy rodzaje głosek

 

Upodobnienia fonetyczne

 1. Upodobnienia wsteczne i postępowe
 2. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie
 3. Utrata dźwięczności na końcu wyrazu

Akcent wyrazowy i zdaniowy

 1. Najczęściej akcent pada na przedostatnią sylabę.
 2. Trzecią sylabę od końca akcentujemy, gdy:
  1. mamy do czynienia z 1. i 2. os. l. mn. czasowników w czasie przeszłym,
  2. chodzi o liczebniki zakończone na -set lub -sta,
  3. używamy wyrazów pochodzenia obcego zakończonych na -yka lub -ika,
  4. w trybie przypuszczającym (l.p. oraz 3 os. l. mn.)
 3.   Czwarta sylaba od końca jest akcentowana w 1. i 2. os. czasowników w trybie przypuszczającym.
 4. Ostatnia sylaba jest akcentowana w skrótowcach i w niektórych rzeczownikach z przedrostkami arcy-, wice-, eks-.

 

Kochamy powtórki!

Sprawdzian

Test online

Zadanie domowe