Test

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Dziadów” cz. III:

  1. CZYM DLA CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ WOLNOŚĆ? OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  2. LOSY MŁODZIEŻY POLSKIEJ JAKO TEMAT UTWORU LITERACKIEGO. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  3. MESJANIZM JAKO ROMANTYCZNA IDEA POŚWIĘCENIA. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  4. POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO WOBEC ZABORCY. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  5. WALKA DOBRA ZE ZŁEM O DUSZĘ LUDZKĄ. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  6. RÓŻNE POSTAWY BOHATERÓW LITERACKICH WOBEC BOGA. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  7. BOHATER LITERACKI WOBEC SAMOTNOŚCI. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST. (pytanie skreślone)
  8. FUNKCJE SNU I WIDZENIA W UTWORZE LITERACKIM. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚCI III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  9. MOTYWY BIBLIJNE I ICH ZNACZENIE W UTWORZE LITERACKIM. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE DZIADÓW CZĘŚĆ III ADAMA MICKIEWICZA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.