Serial na VOD

Streszczenie na KLP

Arkusz – czytanie ze zrozumieniem 1

Arkusz – czytanie ze zrozumieniem 2 (+klucz)

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Chłopów”:

  1. ROLA PRZYRODY W ŻYCIU JEDNOSTKI I ZBIOROWOŚCI. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE CHŁOPÓW (TOMU I – JESIEŃ) WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  2. OBYCZAJ I TRADYCJA W ŻYCIU SPOŁECZEŃSTWA. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE CHŁOPÓW (TOMU I – JESIEŃ) WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  3. KONFLIKT POKOLEŃ. OMÓW ZAGADNIENIE NA PODSTAWIE CHŁOPÓW (TOMU I – JESIEŃ) WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA. W SWOJEJ ODPOWIEDZI UWZGLĘDNIJ RÓWNIEŻ WYBRANY KONTEKST.
  4. Zasady moralne mieszkańców wsi. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  5. Ład świata i przyczyny jego destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  6. Motyw kobiety fatalnej. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.