Post Categories E8 polski

Zamieńmy słowo!

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/zamienmy-slowo-2/"></div>SPRAWDZIAN z rozdz. V pt. „Ja w wolnym czasie”<!-- AddThis Advanced...
Post Categories English A1+

Junior Explorer 4 Unit 6

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/junior-explorer-4-unit-6/"></div>Sprawdzian online Sprawdzian pdf Materiały<!-- AddThis Advanced Settings above via filter...
Post Categories English A1+ English A2

New Year 2024

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/new-year-2024/"></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis...
Post Categories English A2

There is a fridge in the kitchen!

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/there-is-a-fridge-in-the-kitchen/"></div>Educandy!<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis...
Post Categories E8 polski

Odmiana rzeczownika przez przypadki

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/odmiana-rzeczownika-przez-przypadki/"></div>Zadania na Eduelo Zadania na Wordwallu<!-- AddThis Advanced Settings above via...
Post Categories English A2

Inuit Families

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://szostka.edu.pl/inuit-families/"></div>The people in the picture are Inuit. They are from Canada....