Celem egzaminu ustnego z języka obcego jest ocena Twoich umiejętności komunikacyjnych. Podczas tego egzaminu będziesz prowadzić rozmowę z egzaminatorem, przy obecności drugiego nauczyciela, który jednak nie uczestniczy aktywnie w samej maturze.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej wylosujesz zestaw trzech zadań, z poleceniami napisanymi w języku polskim. Pamiętaj! Po losowaniu nie masz czasu na gruntowne przygotowanie wypowiedzi, a Twój egzamin ustny potrwa maksymalnie 15 minut.

Zestawy pogrupowane tematycznie

Zestaw 1 do wydruku

Zestaw 2 do wydruku

Zestaw 3 do wydruku