Zadanie online „Tajemnice dobrej rozmowy” 

Rozmowa z Markiem Kamińskim

1. O życiu (+klucz)

2. O szczęściu (+klucz)

3. O przyjaźni (+klucz)