Sing a song! / Zaśpiewaj piosenkę!

Draw! / Narysuj na tablicy!