1. Stwórz lapbooka. W środku narysuj lub wklej postać Zdanisława.
  2. Stwórz serce Zdanisława: Podpisz rysunek z grafiką serca ORZECZENIE. Następnie w sercu napisz notatkę: czym jest orzeczenie imienne, czym jest orzeczenie czasownikowe. Pamiętaj: podaj do każdego orzeczenia przykłady.
  3. Od serca Zdanisława niech wychodzą dwie linie. Jedną podpisz OKOLICZNIK, napisz jego pytania i podaj przykład okolicznika w zdaniu. Drugą podpisz DOPEŁNIENIE, napisz jego pytania i podaj przykład dopełnienia w zdaniu.
  4. Następnie przyklej Zdanisławowi dłoń, podpisz ją PODMIOT. Na każdym z palców napisz rodzaj podmiotu, jego definicję i przykład tego podmiotu. Do jednego palca-podmiotu doklej paznokieć z napisem PRZYDAWKA i pytaniami przydawki. Do pozostałych palców doczep paznokieć z przykładową przydawką. Pamiętaj, że przydawka musi mieć tę samą formę, co podmiot, do którego jest przyczepiona.
  5. Do lapbooka dołącz trzy przykłady wykresów zdania pojedynczego. Zadbaj o zbliżoną tematykę Twoich wpisów!