1. Rozprawka to tekst argumentacyjny.
 2. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. teza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. wniosek
 3. Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. hipoteza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  4. wniosek
 4. Pamiętaj, że przykład to nie argument!
 5. Pamiętaj, że argument bez rozwinięcia się nie liczy!
 6. Pamiętaj, że wniosek musi wypływać z rozważań!
 7. Pamiętaj, że wniosek nie może być powtórzeniem tezy!

 

Złote myśli zaczerpnięte z „Małego Księcia”. Rozprawka

Wybierz jedną złotą myśl. Czy zgadzasz się z jej przesłaniem? Uzasadnij, odwołując się do przykładów z literatury.

”Oto mój sekret: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

”Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko…”

”Wśród ludzi jest się także samotnym.”

”Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”