Zdania nadrzędne i podrzędne

Zdanie podrzędne przydawkowe

Zdanie podrzędne dopełnieniowe

Zdanie podrzędne okolicznikowe

Zdanie podrzędne podmiotowe

Zdanie podrzędne okolicznikowe

Kalejdoskop zdań podrzędnie złożonych