Jak napisać ogłoszenie?

Ogłoszenie – pismo użytkowe o charakterze informacyjnym. Może dotyczyć np. sprzedaży, zamiany lub wynajęcia czegoś (samochodu, mieszkania itp.), wolnego miejsca pracy, zgubienia lub znalezienia czegoś, informacji o jakimś zdarzeniu. Ogłoszenia najczęściej umieszczane są w prasie, na tablicach i słupach ogłoszeniowych lub na przystankach komunikacji miejskiej. Ogłoszenie powinno być zwięzłe.

Ogłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • kto ogłasza (osoba prywatna, instytucja);
 • w jakim celu to robi (sprzedaje, kupuje, zamienia, wynajmuje, poszukuje, informuje o zdarzeniu itp.);
 • co jest przedmiotem ogłoszenia (zdarzenie, praca, samochód, mieszkanie, pies);
 • w jaki sposób można skontaktować się z ogłaszającym (numer telefonu, adres).

Jak napisać zaproszenie?

Zaproszenie – zawiadomienie adresata o ważnym wydarzeniu w życiu nadawcy i zaproszenie go do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zaproszenie może być skierowane do indywidualnego lub zbiorowego odbiorcy. Może także zawierać informacje dotyczące odpowiedniego do okazji stroju i prośbę o potwierdzenie przybycia.

Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: (zasada 5 palców u ręki)

 • kto (podpis) i kogo zaprasza;
 • z jakiej okazji/na co zaprasza;
 • gdzie (miejsce dokładnie) i kiedy (data i godzina) będzie miało miejsce to wydarzenie
 • elementy perswazyjne (nakłaniające adresata do przybycia, na egzaminie są to najczęściej argumenty we wskazanej w poleceniu liczbie).

UWAGA! W zaproszeniu oficjalnym obowiązują formalne zwroty grzecznościowe do adresata. Musi być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem (pod tekstem z prawej strony).

Jak napisać zawiadomienie?

Zawiadomienie – pismo użytkowe o charakterze informacyjnym. W zawiadomieniu nadawca przekazuje wiadomość określonej osobie (lub grupie osób) o zdarzeniu, które odbyło się niedawno lub ma się odbyć w najbliższej przyszłości.

Zawiadomienia różnią się w zależności:

 • od ich charakteru (oficjalne – prywatne);
 • od tego kto i do kogo je kieruje;
 • od tego, jakiego zdarzenia dotyczą.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące elementy:

 • miejsce i datę ich napisania;
 • co, gdzie, kiedy ma się wydarzyć (lub się wydarzyło);
 • kto o tym zawiadamia (podpis).