„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – powtórka E8

wpis w: Bruno | 0

1. Wskaż czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w tekście. Na podstawie czego udało Ci się wskazać te elementy świata przedstawionego?

2. Porozmawiajmy o bohaterach – zredaguj 3 zdania na temat każdego z poniższych postaci. Zastanów się, w jaki sposób można by podzielić bohaterów.

3.Wskaż 2 bohaterow z powyższych fotografii, kóry przechodzą wewnętrzną przemianę. Opisz przy każdym z nich, na czym polegała przemmiana:

-podaj cechy bohatera przed przemianą

-wskaż okoliczności przemiany (kiedy, z jakiego powodu – pod wpływem jakich wydarzeń)

-podaj dowody przemiany

4.  Wyjaśnij tytuł powieści  – opowiedz krótko o biblijnej scenie opowiedzianej w powieści Quo vadis, która wyjaśnia jej tytuł. Następnie zastanów się nad symbolicznym znaczeniem tytułu.

5. W jaki sposób umiera Petroniusz? Dlaczego decyduje się na taki czyn?

6. Podaj 2 dowody na to, że Neron był człowiekiem okrutnym.

7. Wybierz 2 elementy z poniższego plakatu i wyjaśnij ich związek z treścią utworu:

8. Podaj 2 dowody na to, ze „Quo vadis” to powieść historyczna.

9. Wymień bohatera innej lektury obowiązkowej, który przechodzi wewnętrzną przemianę. Podaj tytuł utworu i nazwisko autora. Wyjaśnij, na czym polegała przemmiana i co było jej przyczyną.

Bohater:

Tytuł:

Autor:

Przemiana:

Przyczyna przemiany:

10. W „Quo vadis” występuje bohater zbiorowy. Wskaż takiego bohatera i opowiedz krótko, w jaki sposob został zaprezentowany w powieści.

11. Wykonaj zadanie:

12.Narodowe Czytanie to akcja społeczna upowszechniająca znajomość literatury polskiej. Polega ona na tym, że obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W roku 2016 dziełem wybranym do publicznego odczytania była powieść Quo vadis. Poniżej przedstawiono plakat promujący akcję Narodowego Czytania z roku 2016.

A. Wybierz jeden element graficzny przedstawiony na ilustracji i wyjaśnij jego sens w kontekście całej powieści Henryka Sienkiewicza.

B. Którą lekturę obowiązkową z literatury polskiej uważasz za odpowiednią na kolejne Narodowe Czytanie? Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.

Kahoot

Arkusz egzaminacyjny