Kryteria egzaminacyjne

REPETYTORIUM – FRAGMENTY

Ortografia pod choinkę

Posted in Antek, Ewa, Filip, Lena polski | Możliwość komentowania Ortografia pod choinkę została wyłączona

E8 Słowotwórstwo

Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa. Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz. Rozróżniamy następujące … Continued

Posted in Lena polski | Możliwość komentowania E8 Słowotwórstwo została wyłączona

E8 Opowiadanie

Posted in Lena polski | Możliwość komentowania E8 Opowiadanie została wyłączona

Jak napisać rozprawkę?

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

Posted in Antek, Ewa, Lena polski | Możliwość komentowania Jak napisać rozprawkę? została wyłączona

E8 „Mały Książę” + rozprawka

Zadania egzaminacyjne Jak napisać rozprawkę? Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy … Continued

Posted in Antek, Ewa, Lena polski | Możliwość komentowania E8 „Mały Książę” + rozprawka została wyłączona

Fonetyka

Określamy rodzaje głosek Głoski dźwięczne i bezdźwięczne (wiązadła głosowe) Głoski ustne i nosowe (języczek, jama ustna i nosowa) Głoski twarde i miękkie (język i podniebienie) Wierszyki pomocnicze: Głoski bezdźwięczne: Hej! Starszy sierżant pan Felek Sztabowy Kupił chorążemu Kiełbasie Piotrowi Ćwierćkilową torbę firmowych Cukierków czekoladowych. Głoski nosowe: Maminsynek miał nową niańkę. Głoski miękkie: Głoska miękka albo … Continued

Posted in Lena polski | Możliwość komentowania Fonetyka została wyłączona

Literacka kuchnia. Rodzaje, gatunki, środki stylistyczne

Środki stylistyczne Teoria literatury Świadomy czytelnik powinien znać przynajmniej podstawowe pojęcia związane z literaturą. Pojęcia te to przede wszystkim: rodzaje literackie (epika, liryka i dramat). W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie. W przypadku epiki są to bajka, baśń, legenda, … Continued

Posted in Antek, Ewa, Lena polski | Możliwość komentowania Literacka kuchnia. Rodzaje, gatunki, środki stylistyczne została wyłączona