“English Kickstart” is an engaging and dynamic course designed for beginners who want to build a solid foundation in English. Whether you’re starting from scratch or refreshing your language skills, this course will empower you to communicate confidently in everyday situations. Through interactive lessons, practical exercises, and personalized guidance, you’ll unlock the secrets of English grammar, expand your vocabulary, and gain the skills needed to express yourself effectively. Get ready to kickstart your English journey!

“English Kickstart” to dynamiczny kurs stworzony dla początkujących, którzy chcą zbudować solidne podstawy w języku angielskim. Bez względu na to, czy zaczynasz od zera, czy odświeżasz swoje umiejętności, ten kurs pozwoli Ci pewnie porozumiewać się w codziennych sytuacjach. Dzięki interaktywnym lekcjom, praktycznym ćwiczeniom i indywidualnym wsparciu odkryjesz tajniki gramatyki angielskiej, poszerzysz słownictwo i zdobędziesz umiejętności potrzebne do skutecznej komunikacji. Gotowi na start?


English Kickstart 1 Człowiek autorstwa agnieszka.kochan


English Kickstart 2 Miejsce zamieszkania autorstwa Agnieszka Kochan


English Kickstart 2 Miejsce zamieszkania by Agnieszka Kochan