1. Słownictwo
  2. Funkcje językowe
  3. Reagowanie językowe
  4. Pisanie – email
  5. Present Simple
  6. Present Simple – „to be”
  7. Present Simple – Adverbs of Frequency