Jak napisać rozprawkę?

wpis w: Bruno, Oskar | 0

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

Rozpoczynając nowy rok… O imiesłowach

wpis w: Bruno, Oskar, Sylwia | 0

Zasady tworzenia imiesłowów:1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,3) imiesłowy przysłówkowe … Continued

E8 Środki poetyckie. QR-owa karta pracy

wpis w: Bruno, Oskar, Sylwia | 0

Ósmoklasista kończący szkołę podstawową powinien znać przynajmniej podstawowe pojęcia związane z literaturą. Pojęcia te to przede wszystkim: rodzaje literackie (epika, liryka i dramat). W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie. W przypadku epiki są to bajka, baśń, legenda, romans rycerski, … Continued