Jak napisać rozprawkę?

wpis w: Bruno, Oskar | 0

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued

E8. Zimowa powtórka

wpis w: Igor, Martyna, Oskar, Szymon | 0

Have to, would like to, imperative Have to  Would like to Imperative Repetytorium s. 52 There and it There is, there are There or it? Repetytorium s. 54 Repetytorium s. 56 Complex Sentences Or – But – So Who – … Continued