E8 Słowotwórstwo

wpis w: Lena polski | 0

Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa. Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz. Rozróżniamy następujące … Continued

Wild Animals

wpis w: Eryk, Helenka, Iga, Julcia | 0

• crocodile • elephant • giraffe • hippo • kangaroo • kiwi • lion • rhino • seal • snake • tiger • zebra

Jak napisać rozprawkę?

wpis w: Antek, Ewa, Lena polski | 0

  Rozprawka to tekst argumentacyjny. Rozprawkę typu I („prokuratorska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: teza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Rozprawkę typu II („sędziowska”) piszemy według schematu kompozycyjnego: hipoteza argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów wniosek Pamiętaj, … Continued