Literacka kuchnia. Rodzaje, gatunki, środki stylistyczne

wpis w: Oskar | 0

Teoria literatury Świadomy czytelnik powinien znać przynajmniej podstawowe pojęcia związane z literaturą. Pojęcia te to przede wszystkim: rodzaje literackie (epika, liryka i dramat). W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie. W przypadku epiki są to bajka, baśń, legenda, romans rycerski, … Continued

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – powtórka E8

wpis w: Bruno | 0

1. Wskaż czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w tekście. Na podstawie czego udało Ci się wskazać te elementy świata przedstawionego? 2. Porozmawiajmy o bohaterach – zredaguj 3 zdania na temat każdego z poniższych postaci. Zastanów się, w jaki sposób można by podzielić … Continued

E8 Słowotwórstwo

wpis w: Marcel | 0

Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa. Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek). Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek). Formant – cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz. Rozróżniamy następujące … Continued

Past Simple & Continuous

wpis w: Bartek | 0

Was / were Past Simple – Form and Use Past Simple – Negatives and Questions Past Simple – Regular/Irregular Verbs Past Continuous & Past Simple Past Continuous & Past Simple 2 Past Continuous & Past Simple 3 Past Continuous & … Continued